ODBORNÝ PROGRAM – BUSINESS CENTER 
pondělí 20. 5. 2002  
8.30

Volná sdělení - hypertenze
Předsedající: J. Málková (Praha), J. Widimský jr. (Praha)

 1. Vliv indexace na prevalenci hypertrofie levé komory u nemocných s arteriální hypertenzí
  A. Linhart, T. Paleček, Z. Hlubocká, E. Kejřová, M. Aschermann (Praha)
 2. Pulzový tlak, baroreflexní senzitivita a tloušťka stěny karotidy (IMT) u léčených pacientů s esenciální hypertenzí
  J. Siegelová, I. Hofírek, B. Fišer, J. Jančík, P. Vank, H. Svačinová, J. Dušek, L. Svoboda, J. Toman (Brno)
 3. Vliv obezity A typu indexace na prevalenci hypertrofie levé komory u nemocných s arteriální hypertenzí a s ICHS
  A. Linhart, T. Paleček, Z. Hlubocká, E. Kejřová, M. Aschermann (Praha)
 4. Němá mozková ischemie u hypertenze
  J. Málková, P. Kraml, H. Štěnhová, M. Hájek (Praha)
 5. Markery endoteliální dysfunkce u nekomplikované hypertenze a hypertenze s manifestní ateroslerózou
  Z. Hlubocká, V. Umnerová, S. Heller, J. Peleška, A. Jindra, J. Kvasnička, M. Aschermann, K. Horký (Praha)
 6. Studie fázového posunu mezi oscilacemi krevního tlaku a srdeční frekvence pomocí Deboerova modelu
  J. Šimek, D. Wichterle, J. Kofránek, V. Melenovský, J. Malík, Š. Svačina (Praha)
 7. Má význam sledovať cirkadiánne zmeny tlaku krvi u hypertonikov?
  K. Dulková, A. Zachar, V. Bada, P. Blaško (Bratislava, SR)
11.00

Komise experimentální kardiologie
Předsedající: J. Kvasnička (Hradec Králové), B. Ošťádal (Praha)

 1. Možnosti využití troponinu T při posuzování kardiotoxicity farmak
  M. Adamcová, V. Geršl, J. Macháčková, J. Kaplanová, R. Hrdina, I. Klimtová, T. Šimůnek (Hradec Králové)
 2. Změny adrenergní a neadrenergní necholinergní inervace srdce diabetických potkanů
  J. Kuncová, J. Slavíková (Plzeň)
 3. Ochrání melatonin myokard před ischemicko/reperfuzním poškozením?
  O. Szárszoi, G. Asemu, J. Vaněček, B. Ošťádal, F. Kolář (Praha)
 4. Srovnání účinku sigma ligandu haloperidolu na síňové a komorové multicelulární preparáty ze srdce morčete
  M. Nováková (Brno)
12.00
Oběd
14.00

PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti
Chirurgie mitrální regurgitace se zachováním mitrální chlopně
Předsedající: R. Čerbák (Brno), J. Dominik (Hradec Králové)

 1. Mitrální insuficience - pohled kardiologa
  T. Marek (Praha)
 2. Echokardiografie u mitrální insuficience
  J. Januška (Ostrava)
 3. Zásady plastiky mitrální chlopně u dětí při vrozené mitrální insuficienci
  T. Tláskal (Praha)
 4. Principy plastik mitrální chlopně
  J. Dominik, P. Žáček (Hradec Králové)
 5. Zkušenosti s plastikou mitrální chlopně v CKTCH Brno
  J. Černý (Brno)
 6. Zkušenosti s plastikou mitrální chlopně v IKEM
  J. Pirk, P. Pavel, P. Frídl, R. Jandová, F. Straka (Praha)
16.00
Přestávka
16.30

Česká angiologická společnost
Předsedající: M. Bulvas (Praha), K. Roztočil (Praha)

 1. Stentgrafty v léčbě aortální disekce - současný stav
  M. Bulvas (Praha)
 2. Endovaskulární léčba disekcí hrudní aorty Stanford "B". Naše tříleté zkušenosti.
  D. Kučera, V. Procházka, V. Čížek, M. Válka, M. Homza, J. Chmelo, S. Januška, J.Novotný, M. Křístek, M. Malina (Ostrava, Olomouc, Malmö)
 3. Možnosti echokardiografie v diagnostice disekce descendentní aorty
  M. Vítovec, P. Frídl (Praha)
17.30

PS Ambulantních kardiologů
Jak na to - tyreopatie a kardiologie
Předsedající: L. Berka (Jindřichův Hradec), J. Bytešník (Praha), H. Skalická (Praha)

 1. Tyreopatie a kardiologie z pohledu endokrinologa
  P. Vlček (Praha)
 2. Amiodaronová tyreopatie
  V. Šmejkal (Praha)
 3. Jak indikovat a kontrolovat léčbu amiodaronem
  J. Bytešník (Praha)
18.30
Zakončení