Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Prezentace České kardiologické dny 2013Nekoronární perkutánní intervence – Petr Toušek, III. Interní-kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK
(860 kB)

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE – Josef Veselka, David Zemánek, Kardiologická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, Praha
(1.9 MB)

Katetrizační ablace srdečních arytmií – prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
(7.1 MB)

BETABLOKÁTORY – prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
(891 kB)

Pozitivně inotropní léky – Jiří Vítovec, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
(2.2 MB)

Antiarytmika – Pavel Osmančík, III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV
(946 kB)

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku – Petr Kala, Petr Lokaj*, Interní kardiologická klinika FN Brno, *Fyziologický ústav LF MU Brno
(4.8 MB)

Elektrofyziologické vyšetření – Miloš Táborský, Tomáš Skála
(4.8 MB)

Bolest na hrudi – P. Červinka, FN Hradec Králové, KZ, a.s., MN v Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem
(3.1 MB)

Perkutánní koronární intervence – Ivo Bernat, Komplexní kardiovaskulární centrum, Kardiologické oddělení FN a LF UK Plzeň
(5.8 MB)

Význam blokády RAAS a postavení blokátorů AT1 receptorů – Jindřich Špinar
(1.9 MB)

Novinky v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie v roce 2013 – Jiří Widimský, Klinika kardiologie IKEM Praha
(1.1 MB)

Blokáda RAAS systému Inhibitory ACE – L. Špinarová
(2.6 MB)

Vrozené srdeční vady – Jana Popelová, Kardiocentrum - kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha 5
(1.1 MB)

Pravostranná srdeční katetrizace – Viktor Kočka, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK v Praze
(1.9 MB)