Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Vzdělávací program

Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE

plné znění v PDF ...

Podmínky pro udělování funkčních licencí v kardiologii

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České...

Žádost o licenci

 

Doporučená literatura k atestaci z kardiologie

Všechna doporučení České kardiologické společnosti pro diagnostické a terapeutické postupy uveřejňované v časopise Cor et Vasa (Kardio). Všechna doporučení Evropské...

Program předatestačního kurzu v kardiologii

ve dnech 27.–31. 5. 2013

Program předatestačního kurzu v kardiologii

ve dnech 11.–15. 11. 2013