Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Odborné akce ČKS 2011

České kardiologické dny

24.–25. 11. 2011 v Praze

XIII. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí

26.–27. 5. 2011, Pardubice

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 25.–28. září 2011, TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

Prague Symposium on Congenital Heart Disease

December 5 ‐ 6, 2011

XXIV. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku

6.–8. ledna 2011, Lázeňská kolonáda, Poděbrady

XX. lázeňské kardiovaskulární dny

11.–12. února 2011 v Konstantinových Lázních

Aalst-Eindhoven-Brno Course on Coronary Physiology

Brno, Hotel Myslivna - January 20-21, 2011

IX. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

6.–8. 2. 2011, Horný Smokovec, SR