Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Zápisy ze schůzí výboru

Zápis ze schůze výboru PS KSSP ČKS o. s. z 25. 5. 2015

konané v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS v Brně

Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 8. 11. 2014 v Praze

Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha v rámci VII. edukačně odborné konference KSSP

Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 5. 5. 2014 v Brně

konané v rámci XXII. výročního sjezdu ČKS, Areál Veletrhy Brno

Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 2. 11. 2013 v Praze

Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha v rámci VII. edukačně-odborné konference KSSP

Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 5. 5. 2013 v Brně


Zápis ze schůze výboru PS KSSP 3. 11. 2012

v rámci VI. edukačně-odborné konference PS ošetřovatelství v kardiologii ČKS

Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS ČKS, Brno 14. 5. 2012

XX. výroční sjezd ČKS Brno 14.5. 08:30 – 09:30

Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS 5.11. 2011 – VFN Praha


Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 2. 5. 2011


Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 6. 11. 2010

Eiseltův sál, VFN Praha

Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 17. 5. 2010


Zápis ze schůze PS Ošetřovatelství v kardiologii ČKS ze dne 9. ledna 2010


Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS dne 24. června 2009


Zápis z porady výboru PSOK konané dne 1. 11. 2008 v Praze


Zápis ze schůze výboru PSOK, konané dne 25. 5. 2008 v Brně


Zápis ze schůze výboru PSOK konané dne 3.11.2007 v Praze


Zápis ze schůze výboru PSOK konané dne 21.9.2007 v Olomouci


Schůze výboru PS Ošetřovatelství, 23. 11. 2006

Praha, Nemocnice Na Homolce