Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Odborné akce ČKS 2009

XXII. celostátním semináři „Prevence ICHS od dětského věku"

8.–10. 1. 2009, Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Cardiology and Vascular Medicine

May 11-13,2009, Rotterdam, The Netherlands

Kardiologické dny 2009

26.–27. listopadu 2009, Praha, Nemocnice Na Homolce

Den mladých kardiologů 2009

17. 6. 2009, Refektář Mendelova muzea (přednáškový sál), Mendlovo nám. 1a, Brno

10. sympózium českých regionů

v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství, Hrubá skála, 22.–24. května 2009

Motol Cardiovascular Imaging Meeting

6. října 2009, v přednáškové síni 2. lékařské fakulty UK v Motole ...