Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Archiv

Postgraduální kurz:

PRAGUECHO 2015

Association for European Paediatric and Congenital Cardiology

XIII. slovenské a české sympozium o arytmiach a kardiostimulacii

Rokitanského den

XXV. workshop Intervenční kardiologie

Echo kurzy Olomouc

9. sympózium PS Plicní cirkulace ČKS

Postgraduální kurz: Vše, co potřebuji vědět o zobrazovacích metodách před kardiologickou atestací

XXXVII. Motolský seminář

Světový den srdce

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

VIII. edukačně-odborná konference PS Kardiologických sester…

XXIII. výroční sjezd ČKS

VIII. kongres kardiologických sester

6. ročník víkendového EKG/echo kurzu pro pediatry a dětské kardiology

České kardiologické dny

ECHODNY 2014

12. konference PS Akutní kardiologie 2014

XXIII. lázeňské kardiovaskulární dny

Praguecho 2014

Vše, co potřebuji vědět o ischemické chorobě srdeční…

Echo kurzy Olomouc

XVII. lázeňské kardiovaskulární dny

8. sympózium PS Plicní cirkulace

XXII. výroční sjezd ČKS

XXIV. workshop PS Intervenční kardiologie

Vše, co potřebujete vědět o srdečním selhání…

XXXVI. Motolský seminář

16. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

Termíny kardiologické atestace 2. pololetí 2013

XII. České a Slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci

České kardiologické dny 2013

SFL Forum 2014

VII. kongres kardiologických sester

5. ročník víkendového EKG/ECHO kurzu

Kardiostimulační workshop

10th meeting of the Myocardial and Pericardial diseases

JEDNEJ RYCHLE,

11. konference PS Akutní kardiologie

Echokardiografické kurzy Olomouc

PRAGUECHO 2013

Vše co potřebuji vědět o arytmiích…

XXI. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

7. sympózium PS Plicní cirkulace ČKS

Kurz Srdeční onemocnění u dětí – diagnostika a léčba

15. sympózium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

XXII. lázeňské kardiovaskulární dny

XI. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

XXIII. workshop PS Intervenční kardiologie ČKS

Vše, co potřebuji vědět o kardiomyopatiích před kardiologickou atestací

XXIX. konference České společnosti pro hypertenzi

XVI. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace

VI. kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí v Ostravě

České kardiologické dny

ECHODNY 2012

4. víkendový EKG kurz pro pediatry a dětské kardiology

10. konference PS Akutní kardiologie

XXII. Workshop Pracovní skupiny Intervenční kardiologie ČKS

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS

6. sympózium PS Plicní cirkulace

XV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace

X. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

14. sympózium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

Výroční konference ČSH v Mikulově

V. edukačně-odborná konference PS ošetřovatelství v kardiologii ČKS o.s.

České kardiologické dny

Echodny 2011

Doporučené postupy k připomínkování

Výsledky II. kola voleb do výboru ČKS

9. konference PS Akutní kardiologie ČKS

9. konference PS Akutní kardiologie ČKS

Plánované výdaje ČKS

Prague Symposium

IX. symposium arteriální hypertenze

Evropský den srdečního selhání

XXXVI. angiologické dny s mezinárodní účastí

IV. odborná konference – ošetřovatelství v kardiologii

XXI. workshop PS Intervenční kardiologie

Rokitanského den

I. kolo voleb do výboru ČKS

XXIV. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku

14th International Prague Workshop

XIX. výroční sjezd ČKS

5. sympozium PS Plicní cirkulace

XX. lázeňské kardiovaskulární dny

IX. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

IV. edukačně – odborná konference

13. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

INVAZIVNÍ KARDIOLOGIE V ČESKÉM RÁJI

IV. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

Celostátní konference PS Kardiovaskulární rehabilitace ČKS

ECHODNY 2010

CARDIOSTIM

PragueIntervention IV

III. edukačně – odborná konference PS Ošetřovatelství v kardiologii

Rokitanského den

8. konference PS Akutní kardiologie ČKS

XII. kardioanesteziologické vědecké dny

11. sympózium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod

6th Interventional Symo of High Risk Coronary Interventions

VIII. symposium arteriální hypertenze

Praguecho 2010

XXXV. angiologické dny

České kardiologické dny

EAE Educational Course

EuroPRevent 2010

Víkendový EKG kurz pro pediatry a dětské kardiology

XX. workshop PS Intervenční kardiologie

III. česko-slovenský transplantační kongres

Invazivní Kardiologie

Motol Cardiovascular Imaging Meeting

Mezinárodní konference Plicní cirkulace

Soutěž o nejlepší kasuistiku

Echokurz o vrozených srdečních vadách

III. sesterský kongres vyšetřovacích metod v kardiologii s mezinárodní účastí

Workshop akutní plicní embolie 2009

ROKITANSKÉHO DEN – Novinky v kardiologii

10. sympózium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Víkendový EKG kurz pro pediatry a dětské kardiology

Podmínky pro udělení podpory na cestovní výlohy ČKS

Den mladých kardiologů 2009

Heart Failure 2009

Cardiology and Vascular Medicine

9. sympózium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Udělení zlaté medaile profesora Václava Libenského

Odborná konference – ošetřovatelství v kardiologii

Praguecho 2008

Rokitanského den

XVIII. workshop intervenční kardiologie 2008

Den mladých kardiologů 2008

2. sympozium PS Plicní cirkulace

XIV. České sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

Odborná konference na téma Rehabilitace v kardiologii

10. sympózium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

XVII. lázeňské kardiovaskulární dny

16th Alpe Adria Cardiology meeting

XI. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace

XV. výroční sjezd ČKS

Lucemburská deklarace

Dokumenty k veřejné diskuzi

Cardiovascular NEWS

GRANTY ČKS pro rok 2005

Aktualizace podmínek atestace z kardiologie

ESC – nově zřízené akreditace

XXXI. Den mladých kardiologů

EUROPACE, the Annual Meeting of the European Heart Rhythm Association

Novinky v diagnostice a léčbě srdečních vad

International Postgraduate Course AORTIC ROOT SURGERY

Kardiologické dny 2005

6. mezioborový seminář českých regionů

75th European Atherosclerosis Society Congress

13th Alpe-Adria

15th PRAGUE Workshop Interventional Cardiology

III. Symposium arteriální hypertenze

Cardiac Markers in 2005

Edukační grant pro mladé kardiology – Pro dostatečný počet přihlášených tento grant uzavřen !!!

12th Alpe Adria Cardiology Meeting, April 29 - May 1, 2004 - Cividale del Friuli, Italy

II. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, 15.–17. 1. 2

XIII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii, 16.–17. ledna 2004

Příspěvek ČKS pro mladé kardiology – 11th Alpe-Adria Cardiology Meeting

Výsledky voleb do výboru ČKS na funkční období 2002–2005

Nabídka stipendia German Heart Foundation - JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITY GIESSEN

Rámcový rozpočet ČKS na rok 2001

Controversies in Heart Failure at the Start of the Third Millennium, kurz o srdečním selhání 29. 11.–1. 12. 2001 v Brně, h

Elektrofyziologická diagnostika tachyarytmií

Rámcový rozpočet ČKS na rok 2000

3rd Intrnational Workshop on Cathener Intervetions in Adult Congrenital Heart Diseasa

World Heart Day

Speciální podmínky pro vydání funkční licence v oboru kardiologických metod

WORKING GROUP MEETING The European Heart House, Sophia Antipolis, Friday, November 24, 2000

VI. sjezd Slovenské kardiologické společnosti, 11.–13. října 2001 v Bratislavě

Advanced Topics in Cardiology, 11–13 October, 2001, Zagreb, Croatia

2nd International Symposium on Obesity and Hypertension, 25.–27. října 2001 v Berlíně

VIII. České sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Olomouc 24.–26. října 2001

VOLBY DO VÝBORU ČKS - I. KOLO