Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Guidelines České kardiologické společnosti - archiv

Poznámka k doporučeným postupům České kardiologické společnosti.
Výbor ČKS chce v letošním roce zásadně inovovat „Doporučené postupy“, které vydáváme již od roku 1998. Komise, kterou tvoří Prof. Jindřich Špinar, CSc., prof. Jaromír Hradec, CSc. a prof. Michael Aschermann, DrSc. připravuje návrh řady změn. Některé doporučené postupy již nebude nutné obnovovat (příkladem mohou být Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření apod.), řadu postupů chceme ještě v letošním roce inovovat. Plán vydávání dalších Doporučených postupů pro příští dva roky bude uveřejněn na našich webových stránkách ještě před sjezdem ČKS v roce 2007.


seřazeno časově podle publikace v Cor et Vasa

Obsah (seznam hesel):

 • chronické formy ICHS
 • infekční endokarditida
 • kardiovaskulární choroby v těhotenství
 • koronarografie
 • nekardiální chirurgické výkony
 • posudková činnost v kardiologii a angiologii
 • rehabilitace u nemocných s ICHS
 • srdeční arytmie
 • srdeční selhání
 • vrozené srdeční vady
 • zátěžové testy
 • žilní choroby

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti
Cor Vasa 2002; 44(9): K165–K182
Cor Vasa 2001; 43(6): K123–K137
Cor Vasa 2001; 43(5): K101–K106
Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku. Společné doporučení českých odborných společností
Cor Vasa 2000; 42(10): K225/K234

Zátěžové testy
Zátěžové testy
Zátěžová echokardiografie

• Doporučení pro provádění testů v nukleární kardiologii

Cor Vasa 2000; 42(3): K54–K56
Cor Vasa 2000; 42(2): K21–K28
Cor Vasa 1999; 41(6): K184–K186
Cor Vasa 1999; 41(6): K178–K184
Cor Vasa 1999; 41(6): K176–K177
Cor Vasa 1999; 41(2): K31–K41
Cor Vasa 1998; 40(8): K290–K296
Cor Vasa 1998; 40(7): K243–K251
Cor Vasa 1998; 40(6): K216–K222
Cor Vasa 1998; 40(5): K171–K174
Cor Vasa 1998; 40(2): K69–K73