Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Guidelines České kardiologické společnosti

Doporučené postupy (gudelines) vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však pouze o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Seřazeno časově podle publikace v Cor et Vasa, dokumenty jsou ve formátu PDF.


  Rok 2013  
35. Třetí univerzální definice infarktu myokardu (Third universal definition of myocardial infarction) Cor et Vasa 55 (2013) e228–e235
DOI: 10.1016/j.crvasa.2012.12.004
34. Protocols of antithrombotic therapy in a University Cardiocenter Cor et Vasa 55 (2013) e201-e206
DOI: 10.1016/j.crvasa.2013.02.006
  Rok 2012  
33. Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. Cor et Vasa 54 (2012) e113–e134
DOI:
10.1016/j.crvasa.2012.03.002
  Rok 2011  
32. Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním Supplementum Cor Vasa 2011; 53(1): 86–103
31. Příprava kardiaka k nekardiální operaci Supplementum Cor Vasa 2011; 53(1): 78–85
30. Komorové arytmie Supplementum Cor Vasa 2011; 53(1): 53–77
29. Fibrilace síní Supplementum Cor Vasa 2011; 53(1): 27–52
28. Revaskularizace myokardu
Perkutánní koronární intervence a aortokoronární bypass
Supplementum Cor Vasa 2011; 53(1): 3–24
27. Chronická plicní hypertenze Cor Vasa 2011; 53(3) | 169–182
  Rok 2010  
26. Stabilní angina pectoris Cor Vasa 2010; 52(9) | 543–561
  Rok 2009  
25. Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST Cor Vasa 2009; 51(10) | 724–740
24. Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009 Cor Vasa 2009; 51(9) | 602–614
23. Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání Cor Vasa 2009; 51(3) | 227–235
22. Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin  Cor Vasa 2009; 51(2): 145–163
21. Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil Cor Vasa 2009; 51(1): 55–66
  Rok 2008  
20. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007 (Doporučení České společnosti pro hypertenzi) Cor Vasa 2008; 50(1): K5–K22  
19. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S7–1S23 
18. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie – verze 2007 Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S25–1S72 
17. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících (vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu) Cor Vasa 2008; 50(2): K41–K47 
   
Rok 2007
 
16. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání – verze 2006
aktualizováno v listopadu 2011
Cor Vasa 2007; 49(1): K5–K34 
Supplementum Cor Vasa 2007; 49(11): 75–104
15. Synkopa: Diagnostika a léčba Cor Vasa 2007; 49(2): K43–K53 
Supplementum Cor Vasa 2007; 49(11): 63–73
14. Infekční endokarditida: doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe Cor Vasa 2007; 49(6): K157–K 171 
Supplementum Cor Vasa 2007; 49(11): 106–120
13. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti
(vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu)
Cor Vasa 2007; 49(3): K73–K86 
Supplementum Cor Vasa 2007; 49(11): 47–60
12. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti Cor Vasa 2007; 49(7-8): K195–K234 
Supplementum Cor Vasa 2007; 49(11): 6–45
   
Rok 2006
 
11. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Cor Vasa 2006; 48(7-8): K127–K145
10. Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání Cor Vasa 2006; 48(1): K3–K31
9. Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Cor Vasa 2006; 48(2): K47–K51
   
Rok 2005
 
8. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku Supplementum Cor Vasa 2005; 47(9): 3–14
7. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií Supplementum Cor Vasa 2005; 47(9): 18–39
6. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií Supplementum Cor Vasa 2005; 47(9): 41–57
5. Doporučení pro implantace kardiostimulátorů, ICD a srdeční resynchronizační léčbu Supplementum Cor Vasa 2005; 47(9): 59–68
4. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku
(uveřejněno se souhlasem redakce Časopisu lékařů českých)
Supplementum Cor Vasa 2005; 47(9): 71–76
  Rok 2004  
3. Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze v ČR Cor Vasa 2004; 46(3): K35–K44
2. Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní Cor Vasa 2004; 46(5): K 67–K77
  Rok 2002  
1. Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu (Q-typ// s elevacemi ST // s raménkovým blokem) Cor Vasa 2002; 44(7–8): K123–K143