Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Kontakty

Česká kardiologická společnost, o. s.
Pekařská 962/72
602 00 Brno

Rezidence Kavčí Hory
K Sídlišti 1728
140 00 Praha 4

Tel.: 
 
543 213 825
 
IČ: 601 66 789
DIČ: CZ60166789
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Divadelní 545/2, 601 57, Brno
Číslo účtu:
 
464517024/2700
 
Sekretariát: cks@kardio-cz.cz
Sekretářka: Terezie Bracková – brackova@kardio-cz.cz
Asistentka předsedy:   Radka Tichá – radka.ticha@kardio-cz.cz
Vedoucí sekretariátu:   
Ludmila Klímová – klimova@kardio-cz.cz