Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Zápis ze schůze výboru PS KSSP ČKS o. s. z 25. 5. 2015

konané v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS v Brně

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, jednací místnost č. 1 (naproti sálu Hradec Králové)
Přítomni: Mgr. L. Klemsová, Mgr. D. Křivská, Bc. D. Hetclová, MUDr. J. Leso, Mgr. J. Doležel
Nepřítomni: Bc. Zdeňka Vlková

Program schůze:

 • zhodnocení práce výboru od poslední schůze (11/2014) – revize úkolů stanovených z poslední schůze výboru
   
 • nominace účastníků na XX. Kongres Slovenské kardiologické společnosti konaný 8.–10. října 2015 v Bratislavě (vybráni - Mgr. Ludmila Klemsová, Mgr. Jakub Doležel)
   
 • upřesnění termínů nadcházejících akcí pracovní skupiny:
  • IX. kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: 15.–16. 2015 v Ostravě
  • IX. edukačně-odborná konference PS Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS: 7. 11. 2015 v Praze
    
 • vyloučení člena výboru PS KSSP ČKS Bc. Zdeňky Vlkové z důvodu neúčasti na schůzích výboru a pasivity při zajišťování činnosti pracovní skupiny (hlasování pro vyloučení: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se)
   
 • stanovení strategie k volbě vybraných sdělení na XXIII. výročním sjezdu ČKS k publikaci v Cor et Vasa - Rubrika kardiologických sester a na webu ČKS
   
 • navázání spolupráce pracovní skupiny s projektem Stent for Life (Mgr. Ludmila Klemsová, Mgr. Jakub Doležel)
   
 • informace o aktuálním dění a zahraničních kongresech v rámci ESC (MUDr. Jiří Leso)
   
 • uskutečněné akce v roce 2014:
  • VIII. kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí – dvoudenní akce (za výbor se zúčastnila aktivně Mgr. Ludmila Klemsová, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel)
  • VIII. edukačně-odborná konference PS Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS – akce podpořena finančně výborem ČKS o.s. (za výbor se zúčastnila aktivně Mgr. Dana Křivská, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel)

 
Zapsali:
Mgr. Ludmila Klemsová
Mgr. Jakub Doležel