Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Podmínky pro udělení podpory na cestovní výlohy ČKS pro rok 2015

 1. Člen ČKS do 35 let
 2. Členství nejméně 1 rok
 3. Plně uhrazené členské příspěvky
 4. Akce ze „pozitivního seznamu akcí ČKS a ESC“, nebo zasedání PS, nebo asociace ESC
 5. Aktivní účast formou přednášky nebo posterového sdělení (netýká se zasedání výborů)
 6. Podání zprávy z cesty formou krátkého sdělení do přílohy Cor et Vasa
 7. Maximální výše příspěvku 30.000 Kč, příspěvek je určen jen na úhradu cestovních nákladů a registračních poplatků kongresu (nikoli na stravování apod.) – je proplácen proti vyúčtování dokladů o zaplacení cestovních výloh a certifikátu o absolvování dané akce
 8. Celková částka vyplácená ČKS pro rok 2015 byla stanovena na 100.000 Kč. Bude rozdělena po kvartálech, žádosti bude možno podávat vždy ke konci měsíce března, června, září a prosince pro následující čtvrtletí
 9. Žádosti budou posuzovány 3 členou komisí ustavenou výborem
 10. Každá žádost musí obsahovat
  • stručný životopis uchazeče
  • upřesnění akce
  • potvrzení o přijetí abstrakta / přednášky
  • předpokládané náklady na cestu