Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Významné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc.

Profesoru J. Widimskému učarovala Královna medicíny a slouží jí dodnes

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., výrazná postava naší i světové kardiologie, slaví 31. března 2015 90. narozeniny. Přestože jej limituje věkem daný zdravotní stav, od svého oboru, který označuje za „Královnu medicíny“, se tím odloučit nedal. Pan profesor má i v současné době malý úvazek v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice kardiologie, kterou kdysi sám vedl.
„Pan profesor Kautzner, který je mým šéfem, mi před časem řekl, že mám výhodu, že jsem se naučil pracovat na počítači a že si umím i sám připravit prezentace na přednášky,“ vypráví s úsměvem profesor Widimský. Raritou také je, že dosud ordinuje, a to každou středu dvě hodiny a ošetří vždy zhruba čtyři pacienty. „Mám dokonce stále v péči pacientku, která ke mně poprvé přišla v roce 1953!“ prozrazuje kardiolog.
Pan profesor odebírá a studuje mezinárodní i české odborné časopisy, do nichž dodnes píše. V loňském roce vydali spolu se synem Jiřím čtvrté rozšířené vydání knihy Hypertenze o téměř 560 stranách. Přispěly do něj všechny osobnosti, které se u nás diagnostikou a léčbou vysokého krevního tlaku zabývají.
Profesor Jiří Widimský obohatil českou kardiologii svým velkým vědeckým záběrem – mezi jeho specializace patřila léčba hypertenze, plicní hypertenze, plicní embolie a také léčba srdečního selhání. Díky neustálému spojení se světem, které měl profesor Widimský po celou dobu své praxe i navzdory bývalému totalitnímu režimu (opakovaně působil studijně ve Švédsku, byl viceprezidentem Evropské kardiologické společnosti a také konzultantem Světové zdravotnické organizace) se jemu a dalším jeho kolegům podařilo udržet vysokou úroveň oboru. Česká kardiologie je proto dnes na špičkové úrovni a plně drží krok s kardiologií evropskou.

Kardiologie zůstává v rodině
Synové pana profesora Petr a Jiří jsou oba rovněž profesory kardiologie, a kráčejí tak v otcových stopách. Starší syn Petr působí jako přednosta III. interní kardiologické kliniky a vedoucí lékař Kardiocentra 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V letošním roce končí jeho funkční období předsedy České kardiologické společnosti. Mladší syn Jiří se zaměřil, stejně jako jeho otec, na léčbu vysokého krevního tlaku. Působí ve funkci vedoucího Centra pro hypertenzi III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Spoluzakládal Českou společnost pro hypertenzi a v současné době je jejím místopředsedou.
Když synové hodnotí, čím jejich otec obohatil českou kardiologii, vyzdvihují nejen vědecké výsledky, ale především jeho osobnost. „Hlavní bylo celoživotní tátovo nadšení pro práci, každý viděl, že ho práce baví, a to je nakažlivé. Nakazil tím spoustu kardiologů i nás dva s bratrem,“ říká prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. K tomu prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. ml. dodává: „Viděli jsme s bratrem, že táta sedí pořád v knížkách a je spokojený a šťastný. Nikdy na nás rodiče netlačili, abychom studovali medicínu, ale táta nás vedl nepřímo svým příkladem, a to nás správně nasměrovalo.“
Profesor Widimský inspiroval nejen své syny, ale vychoval i řadu nástupců. „Své nadšení jsem nejprve přenesl na profesora Staňka, který se v IKEM pak stal mým nástupcem. K dalším nadšencům patřila určitě profesorka Renata Cífková, nebo profesor Martin Riedel, MUDr Růžena Jandová, MUDr Kateřina Lefflerová, MUDr. Robert Čihák, MUDr Pavel Jebavý,“ vzpomíná profesor Widimský. Řadu let pan profesor vedl také katedru kardiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a zkoušel mnoho současných kardiologů. „Ti, co u táty úspěšně atestovali, si pak zkoušku pochvalovali. Pocítili, že jsou správně vedeni. I jim byl táta díky svému entuziasmu a zaujetí pro obor skvělým příkladem,“ říká syn Jiří. „Byl jsem přísný, ale to je důležité, aby úroveň atestací nešla dolů. Přece víme, že to je ve prospěch pacientů.“

Plány do budoucna: další kniha
Když se pan profesor ptal svých synů, čím by chtěli být, jeden z nich tehdy odpověděl, že bude doktorem, jako táta. A proč? Protože táta přijde domů a jen čte a práci dělá maminka, zněla dětská odpověď. „Je pravda, že moje žena obětavou činností matky mnohé převzala na sebe,“ pochvaluje si pan profesor Widimský celoživotní oporu své manželky. A paní Dagmar stojí dodnes panu profesorovi po boku.
Velké oslavy 90. narozenin pan profesor neplánuje: „Nejraději mám takové oslavy, když nemusím nikam jít. Se svou dušností už toho moc nenaběhám,“ připomíná. V odborných kruzích by mu přesto mnozí rádi popřáli a zvou jej na svá sympozia a kongresy. Hned následující den po jeho narozeninách, 1. dubna 2015 má pan profesor spolupředsedat 13. sympoziu o arteriální hypertenzi, které organizuje Centrum pro hypertenzi VFN. Kulatým narozeninám bude věnováno částečně i samostatné číslo odborného časopisu Cor et Vasa. V květnu by panu profesorovi rádi na svém sjezdu popřáli kardiologové a na podzim internisté.
A pokud se týká plánů pana profesora do budoucna, vévodí jim vize další publikace: „Navrhl jsem synovi, abychom teď napsali něco kratšího tak na 200 až 250 stran, jen o samotné farmakoterapii hypertenze. Jiří je ale strašně zaměstnaný svou vědeckou a pedagogickou činností, nemá na psaní knihy se mnou čas,“ míní pan profesor. „Tati, já si myslím, že to s klidem můžeš napsat celé sám,“ odpovídá mu Jiří Widimský mladší.

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FCMA
* 31. března 1925 v Plzni

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK, v roce 1957 stal kandidátem lékařských věd, v roce 1968 docentem vnitřního lékařství a doktorem lékařských věd a v roce 1978 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.
1950–1951: nemocnice v Karlových Varech,1951–1969 Ústav pro choroby oběhu krevního.
1961: získal roční stipendium Švédské kardiologické společnosti a rok pracoval na interní klinice Lékařské fakulty Göteborské univerzity.
1970–1983: přednosta II. interní výzkumné základny (nynější Klinika kardiologie) IKEM. 1976–1993: přednosta katedry kardiologie IPVZ.
Působil v mnoha kardiologických a internistických společnostech, v letech 1976–1980 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC) a v letech 1980–1984 jejím viceprezidentem. V letech 1974–1983 byl konzultantem Světové zdravotnické organizace (WHO). V současné době je mj. členem výboru European Board for the Speciality of Cardiology (EBSC).
V období 1974–1992 byl šéfredaktorem mezinárodního časopisu Cor et Vasa a dosud je členem několika redakčních rad.
Je autorem či spoluautorem přibližně 1000 publikací a 59 monografií.
Od roku 2003 je zvoleným členem České lékařské akademie. V roce 2005 získal zvláštní uznání ministra zdravotnictví ČR za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. Je čestným členem České angiologické společnosti ČLS JEP, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro aterosklerózu nebo České společnosti pro hypertenzi, kterou v roce 1983 jako pracovní skupinu České kardiologické společnosti spolu s prof. Horkým založil.
V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a byla mu též udělena Hlávkova medaile za celoživotní vědeckou práci. V roce 2010 mu bylo uděleno čestné uznání za celoživotní vědeckou práci nadací Dagmar a Václava Havlových.