Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Sjezdy České kardiologické společnosti

Pracovní skupina se aktivně podílí na tvorbě programu výročního sjezdu ČKS. Více informací je možno získat na stránce www.kardio-cz.cz