Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Historie implantací ICD v ČR

Úplně poprvé voperovali kardioverter-defibrilátor (ICD) v únoru 1980 lékaři v americkém Baltimoru. Za zrodem ICD stálo mnohaleté úsilí profesora Michela Mirowského. Tento lékař byl během působení v Izraeli (kam odešel z Polska po druhé světové válce) otřesen smrtí svého učitele na arytmii a rozhodl se vyvinout zařízení, které by pomáhalo podobně nemocným. Svůj vynález nejprve úspěšně vyzkoušel na psech, než bádání se svým týmem - i přes odpor části odborné veřejnosti - korunoval v roce 1980 první implantací u člověka.

Do Evropy se nová metoda dostala v říjnu 1982, když ji použili ve Francii. V ČR byl ICD poprvé implantován v IKEM 31. října 1984 devětadvacetiletému pacientovi s dilatační kardiomyopatií. Za první výkon odpovídal tým tvořený: J.Bytešníkem, Z.Náprstkem, J.Pirkem a S.Nisamem. Byl to první zákrok v zemích bývalého východního bloku a IKEM byl 20. centrem v Evropě, které se k programu připojilo. Československo se tak zařadilo mezi první země světa, které tuto metodu začaly používat. Zákrok se podařil a ICD během následujícího roku a půl pacientovi více než třicetkrát pomohl vypořádat se s nepravidelným rytmem srdce. V červenci 1986 kvůli slabé baterii lékaři zařízení vyměnili, na podzim téhož roku ale mladý muž zemřel na srdeční selhání.

První ICD implantovaný v ČR

Původní přístroj implantovaný před 30 lety vážil téměř 300 gramů. Musel se voperovat přímo do břišní stěny, elektrody se našívaly na povrch srdce po otevření hrudníku. Od poloviny 90.let se začaly využívat endovasální elektrody a ICD se implantoval do podkličkové oblasti podobně jako kardiostimulátory. První implantace v ČR tím přístupem byla provedena 24.1.1994 v Nemocnici Na Homolce.

Za 30 let praxe se přístroj zmenšil a prodloužila se i jeho životnost. Z počátku se musel měnit jednou za 21 měsíců, nyní vydrží jeho baterie až sedm let. Přístroj se stal za třicet let mnohem levnějším a dostupnějším. Nejnovější generace přístrojů navíc umožňuje dálkovou komunikaci s lékaři i přenos dat, která vypovídají o funkci přístroje i zdravotním stavu pacienta.

Počty implantací ICD v ČR

Více o historii implantací ICD lze nalézt v presentaci J. Bytešníka přednesené při příležitosti 30. výročí první implantace ICD (formát pdf).