Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Chorob myokardu a perikardu

Předseda pracovní skupiny

MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
FNUSA-ICRC, I. IKAK
Pekařská 53
602 00 Brno
tel.: 543 182 231
e-mail: jan.krejci@fnusa.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.