Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Pediatrická kardiologie

Předseda pracovní skupiny

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum
FN v Motole, V úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: 224 432 900
e-mail: jan.janousek@lfmotol.cuni.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů

Složení výboru PS

Předseda:
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Místopředseda:
doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. 

Členové:
MUDr. Pavel Balatka
prim. MUDr. Helena Bartáková 
prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. 
MUDr. Ivana Rušavá
prim. MUDr. Jan Škovránek, CSc.


NEKROLOG
Za profesorem Aloisem Zapletalem


Vývoj klinického softwaru
V rámci výzkumného záměru MZOFNM2005-6302 byl vyvinut originální software pro on-line výpočty hemodynamických parametrů z katetrizačních dat, generaci katetrizačních protokolů a jejich elektronickou archivaci. Pro zájemce je tento programový balík k dispozici u autora, doc. MUDr. Olega Reicha, Ph.D. (oleg.reich@lfmotol.cuni.cz)

Vyjádření výboru pracovní skupiny Pediatrická kardiologie České kardiologické společnosti k nedostupnosti Digoxinu ve vhodné lékové formě pro malé děti. 


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.