Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Nukleární kardiologie

Předseda pracovní skupiny

prof. MUDr. Kamínek Milan Ph.D.
LF UP a FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 732 177 735
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.