Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

To nejlepší z české kardiologie

Nejlepší původní české práce z oboru kardiologie, publikované v časopisech s impakt faktorem >2,0 a přihlášené na výroční sjezdy ČKS:


Podmínky zařazení publikace:
Práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem > 2,0
Práce musí vzniknout na pracovišti v České republice
Prvním autorem musí být člen ČKS
Musí jít o původní práci, prezentující vlastní výsledky (nemůže se jednat o přehledný článek, editorial ani kasuistiku)
Nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře)


To nejlepší z české kardiologie za rok 2008 (prezentace na sjezdu ČKS 2009)

To nejlepší z české kardiologie za rok 2009 (prezentace na sjezdu ČKS 2010)

To nejlepší z české kardiologie za rok 2010 (prezentace na sjezdu ČKS 2011)

To nejlepší z české kardiologie za rok 2011 (prezentace na sjezdu ČKS 2012)

To nejlepší z české kardiologie za rok 2012 (prezentace na sjezdu ČKS 2013)

To nejlepší z české kardiologie za rok 2013 (prezentace na sjezdu ČKS 2014)