Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Výbor PS Intervenční kardiologie

Předseda pracovní skupiny

doc. MUDr. Josef Šťásek, PhD.
I. interní kardioangiologická klinika
FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 757 111
E-mail: stasek@fnhk.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů