Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Kardiologie – obecně

Journal of the American College of Cardiology
Domovská strana Journal of the American College of Cardiology, jenoho z předních kardiologických časopisů. Obsahuje všechna abstrakta s odkazy na jeden nebo dva vybrané články v plné verzi. Je zde možné vyhledávat dle klíčových slov, jak v předchozich vydáních tak v reklamách i nabídkách práce.

The Heart: An Online Exploration
The Franklin Institute Science Museum založilo tento web se snahou vytvořit pocit návštěvy muzea. Vše se točí kolem jak zdravého tak nemocného srdce, články, zdroje, kondiční cvičení recepty zdravé výživy. Je zde  možné shlédnou krátké filmy z   kardiochirurgických operací, prováděná echokardiografická vyšetření. Velmi dobrý web.

American Medical Association
Budoucností toho webu je to, že je provozován ve spoluprácí s časopisem JAMA. Obsahuje abstrakta všech článků v přehledné formě. Web je rozdělen do jednotlivých sekcí dle oblasti zájmu návštěvníků  a to jak studentů, kliniků tak i pacientů a zájemců o tuto problematiku.

American Heart Association
Excelentní site obsahující bohatství infor mací o srdečních onemocněních, zahrnující výzkum, legislativu, politiku, aktivity, publikace, AHA (Am. Heart Assotiation) program i dietní opatření. Vnitřní search umožňuje rychlou orientaci a hledání po webu.

Atlanta Cardiology Group
Atlanta Cardiology Group představuje kardiologickou reprezentaci Atlanty. Domovská strana přináší informace o výzkumu, možných stážích a doškolováních. Tento web obsahuje přehlednou databázi věnovanou srdečním arytmiím.

Avicenna
Tato adresa je hledači prezentovaná jako "medecinský supersite" na  webu. Vyžaduje sice registraci, ale pak je zde přístup k rozsáhlému množství informací zahrnujících Medline, informace z klinických studií, Federal Drug Administration novinky,   klinické konference a linky na různé kardiologické zdroje. Je to výborný informační zdroj jak pro lékaře tak pro paceinty.

The Virtual Hospital: Cardiovascular Patient Information
Tato velká virtuální nemocnice je výtvorem Univerity of Iowa. Je zde mnoho instrukcí pro pacienty   jak poznat blížící se srdeční problémy tak například doporučené kuchařky a nebo jak správně pochopit atherosclerosu. Pro lékaře je zde spousta demonstrativních vyšetření jeko EKG, ECHO i srdečních katetrizací. Prezentace je velmi dobrá a odborná úrověň snese i ta nejpřísnější měřítka.

Journal Watch: Cardiology
Tento web spravuje Massachusetts Medical Society a obsahuje on line souhrny a abstrakta medecinských článků z nejprominentnějších kardiologických časopisů jako jsou Circulation, New England Journal of Medicine, nebo Annal of Internal Medicine.

MedWeb Cardiology
Množství kardiologických informací a linků. Výčet je prezentován do jednotlivých kategorií od technických subspecializací až po farmakologické nuance. Web je dobře organizovaný a má výpovědní hodnotu jak pro studenty tak pro lékaře. Pravidelně aktualizovaný.

Johns Hopkins Bayview Kids Cardiovascular Health Promotion
Tento web vychází ze spolupráce Johns Hopkins University Bayview a pediatrické veřejnosti. Je zaměřen na časnou intervenci u vysoce rizikových kardiologických pacientů. Přínáší informace z výzkumu, praxe, linky  i edukační materiály.

National Heart Lung and Blood Institute
NHLBI site obsahuje množství různých zdrojů – články, knihy, přehledy o různých aspektech srdečních onemocnění jako například jsou cholesterol, hypertenze nebo obesita. Předností je to že je web rozdělen na část "Patients/General Public" a "Health Care/Other Professionals"

Medical Matrix Cardiology
Přináší výčet kardiologických zdrojů na Internetu, zahrnující krátké souhrny jednotlivých zdrojů. Jsou zde přehledy jako pro laiky tak pro profesionály. Diskusní konference, semináře nebo odbornáí fóra.  V řazeníí kardiologických zdroju ho lze hodnotit   mezi top ten, ne-li mezi trojku nejlepších. Podobný jako Medscape.