Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

České souhrny ESC guidelines

Připraven Českou společností pro hypertenzi/Českou kardiologickou společnostíiologické společnosti jsou vydávána v souladu s doporučeními Evropské kardiologické společnosti pro diagnózu a léčbu akutního a chronického srdečního selhání. Doporučení shrnují a hodnotí všechny v současnosti dostupné poznatky o dané problematice, a kdykoliv je to možné, vycházejí z medicíny založené na důkazech (evidence based medicine – EBM).

 

© 2012, ČKS. Published by Elsevier Urban and Partner Sp. z.o.o. All rights reserved.

Seřazeno časově podle publikace v Cor et Vasa, dokumenty jsou ve formátu PDF.


Připraven Českou společností pro hypertenzi/Českou kardiologickou společností

Cor et Vasa 2012
01. Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012 Cor et Vasa 54 (2012) e273–e289
DOI: 
0.1016/j.crvasa.2012.09.001
02. Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012 Cor et Vasa 54 (2012) e341–e351
DOI: 10.1016/j.crvasa.2012.11.008
Cor et Vasa 2013
01. Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání – 2012.
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 55 (2013) e25–e40
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2013.01.002
02. Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012).
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 55 (2013) e41–e56
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2013.01.006
03. Protocols of antithrombotic therapy in a University Cardiocenter Cor et Vasa 55 (2013) e201–e206
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2013.02.006
Cor et Vasa 2014
01. Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. 
Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 55 (2013) e42–e56
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2013.12.004
02. Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu – 2013.
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 55 (2013) e57–e74
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2013.12.001
03. Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012).
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 56 (2014) e168–e188
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2014.02.009
04. Doporučené postupy ESC týkající se diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění, vytvořené ve spolupráci s EASD.
Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 56 (2014) e189–e204
DOI:
 10.1016/j.crvasa.2014.01.007
05. Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ischemické choroby srdeční – 2013.
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 56 (2014) e259–e273
DOI: 10.1016/j.crvasa.2014.02.006
06. Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu hypertenze z roku 2013.
Připraven Českou společností pro hypertenzi/Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 56 (2014) e494–e518
DOI: 10.1016/j.crvasa.2014.07.007
Cor et vasa 2015
01. Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace.
Připraven Českou kardiologickou společností
Cor et Vasa 57 (2015) e190–e213
DOI: 10.1016/j.crvasa.2015.02.008