Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Akutní kardiologie

Předseda pracovní skupiny

prof. MUDr. Richard Rokyta jr., Ph.D.
primář Kardiologického oddělení
Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel: + 420 737 656 711, fax: + 420-377-7103343
e-mail: rokyta@fnplzen.cz


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členůVyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.