Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Akce PS Kardiovaskulární farmakoterapie

Akce této pracovní skupiny

PS kardiovaskulární farmakoterapie nepořádá žádné samostatné akce. Připojuje se samostatnými programovými bloky k akcím PS Srdeční selhání, Akutní kardiologie a jiných. Odborné aktivity zaměřuje na přípravu programových bloků na výroční sjezd ČKS, ke kterému také připravuje ve spolupráci s vydavatelstvím Remedia monotematické číslo časopisu Remedia zaměřené na kardiovasksulární farmakoterapii.