Cor et Vasa - oficiální časopis ČKS  
American College of Cardiology  Evropská kardiologická společnost
European Board for Accreditation in Cardiology  Nadační fond pro Vaše srdce
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro aterosklerózu
Česká internistická společnost
Vítejte v české verzi programu HeartScore!
Web e-interna.cz

Základní informace PS Echokardiografie

Předseda pracovní skupiny

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika VFN
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel.: 224 962 605
e-mail: alinh@lf1.cuni.cz 


Výbor pracovní skupiny a kompletní seznam členů


Vyzýváme zájemce o členství v této pracovní skupině, aby vyplnili přihlášku.